Daňové poradenství

Průběžná měsíční daňová dohlídka
Konzultace vybraných daňových problémů
Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob v řádné a prodloužené lhůtě
Optimalizace daňového zatížení
Aplikace platných mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění
Řešení daňové problematiky u prodeje podniku, nepeněžitých vkladů, transformace a likvidace obchodních společností