Ekonomické poradenství

Volba optimální právní formy podnikání
Návrh organizační struktury a oběh dokladů
Tvorba systému vnitropodnikového účetnictví
Zavedení controllingu nákladů a kalkulací
Zpracování podnikatelského záměru, business plánu a žádosti o bankovní úvěr
Zprostředkování programů ČMZRB (dotace úroků a záruky)
Výběr optimální varianty financování investičního záměru
Provedení finanční analýzy
Metodická pomoc při transformaci společností (splynutí, sloučení, rozdělení, přeměna)