Přednášková činnost a školení
- podle požadavků klienta zabezpečíme školení jeho zaměstnanců na témata v oblastech

účetnictví
daň z příjmů
cenné papíry
finanční analýza
finanční matematika pro ekonomy (např. porovnání variant financování investičních záměrů)