Účetní poradenství

Metodická pomoc při zavádění účetnictví nově vznikajícím společnostem
Analýza stávajícího účetního systému a doporučení jeho optimalizace
Příprava podkladů pro finanční analýzu
Konzultace vybraných účetních problémů
Zpracování vnitropodnikových směrnic upravujících vedení účetnictví
Návrh manažerské a vnitropodnikové části účetního systému